Information - anmälan

Här kan du anmäla en eller flera deltagare.

Fakturauppgifter

Faktureringsuppgifter tas med till kursen och behöver inte anges här. Vill du ändå passa på att göra det, skriv dessa uppgifter i rutan för övrig information.

Anmäla flera deltagare...

...till samma kurs:

Ange Kurs-ID och övrig information. Skriv sedan namn på alla deltagare i fältet "Deltagarnamn"

...till olika kurser:

Som kurs-ID anger du "Olika".

Sedan skriver du en kurskod som rubrik, under detta namnen på deltagarna till den kursen.

Så här:

STO946
Johanna Johansson

Elin Elinsson

STO002

Henrik Henriksson

Anders Andersson

Vi avläser din anmälan manuellt, så vi kommer säkert att förstå hur du menar!

Fyll sedan i all övrig information.

...från olika arbetsplatser
Informationsbrevet går till resp. deltagares arbetsplats. Vill ni ha informationen till olika arbetsplatser, måste ni fylla i ett formulär för varje arbetsplats.